Polityka prywatności i cookies

I. DEFINICJE


Usługodawca/Administrator Danych Osobowych

RedRoot Marcin Różewicz
55-100 Trzebnica, ul. Reymonta 30
NIP: 563 21 62 194

 

Usługobiorca: Odwiedzający stronę, korzystający z zasobów

Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka - niniejsza Polityka prywatności i plików cookies.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zasoby - Strony internetowe i aplikacje Usługodawcy.

Spersonalizowana Reklama – to reklama, która na podstawie zebranych licznych danych związanych z Usługobiorcą takich jak jego ip, przeglądarka, ipt. bada jego zachowanie w internecie i dopasowuje reklame na podstawie tych danych.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Usługodawca szanuje Pani/Pana prawo do zachowania prywatności i dba o ochronę przekazanych danych oraz stara się zastoswoać środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych na jak najwyższym poziomie. 

1. DANE OSOBOWE

Korespondencja e-mail i/lub tradycyjna
W przypadku kierowania do RedRoot Marcin Różewicz wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji dane zawarte w tej korespondencji,
sa przetwarzane jedynie do komunikacja/odpowiedzi na tą korespondencję.

Kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktu telefonicznego z Usługodawca, rozmowy nie są nagrywane chyba, że na początku rozmowy telefonujący zostanie o tym poinformowany i wyrazi zgodę
na kontynuację nagrywanej rozmowy.


Cookies
Strona Usługodawcy zawira pliki Cookies, które umożliwiają zbieranie danych na temat odwiedzin jego strony, jak i mogą byc wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanej reklamy.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt e-mail`owy, lub telefoniczny. Aktualny nr. telefnu, oraz e-mail. Zawsze dostępny na stronie https://redroot.pl

Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Usługodawca nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
prawo do dostępu do swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesieia sprzeciwu do ich przetwarzania, lub przenoszenia.

Usługodawca powierza dane następującym podmiotom:
OVH Sp. z o.o. ul. Swobodna 150-088 Wrocław, w celu przetwarzania danych związanych z umową hostingową.

2. PLIKI COOKIES


Korzystając z Zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są pliki cookies (ciasteczka) stanowiące tymczasowe pliki tekstowe.

3. INNE TECHNOLOGIE


Usługodawca stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika:


Google Analytics, czyli usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google").
Usługa ta używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają.

4. INNE TECHNOLOGIE


Korzystanie z zasobów wiąże się z zapisywaniem na serwerze hostingowym logów. Czyli informacji na temat adresu IP użytkownika, jego przeglądarki, oraz Zasobów jakie użytkownik odwiedza. Logi te nie są narzędziem do zbierania danych osobowych,
stanową jedynie narzędzie, które pomaga w administrowaniu serwerem.